«Inne til Ute-kurs»

Ønsker du å begynne å klatre ute? Da er dette kurset for deg!

Dette er et kurs for deg som har klatret en del inne, men ønsker å begynne å klatre ute på sportsklatrefeltet. Klatring ute er både en fysisk aktivitet og et håndverk dvs. det er en del ting om tau og utstyr som bør læres før man kan klatre sikkert ute. Kurset fokuserer først og fremst dette, men det blir også mye tid til klatring og annet gøy.

Kurset tar for seg taulagsrutiner, sikringsrutiner, valg og riktig bruk av utstyr, samt litt klatreteknikk.

Tid: 27. og 28.april 2013, begge dager kl. 10-16.

Sted: Sandbakken klatrefelt (hovedveggen)

Oppmøte: P-plassen ved Sandbakken 

 

 

Mål for kurset:

  • Formidle gleden ved uteklatring
  • Gi deltagerne et grunnlag for å kunne klatre sikkert utendørs på bolta klatrefelt både på topptau og på led.

Kursinnhold:

  • Etablere topptaufeste, rapellering, topptauklatring
  • Klatring på led, treing av toppanker
  • Teori om utstyr, fangrykk, fallfaktor; klatreførere, historikk

Målgruppe/ opptakskrav

  • Være over 13 år. Personer under 18 må ha skriftlig godkjenning fra foresatte.
  • Erfaring: Brattkort eller tilsvarende (dvs. må kunne sikringsrutiner på topptau og led).
  • Ferdigheter: ingen spesielle krav

Priser for kurset:

  • Medlemmer: Voksen: 500 kr;  Under 18: 250 kr
  • Ikke-medlemmer: Voksen: 1000 kr;  Under 18: 500 kr

 

For å melde deg på fyller du kontaktskjemaet på denne siden (følg linken).