Årsmøte Ski klatreklubb onsdag 25.feb kl 19-21

Årsmøtet avholdes i Alliansehallen Ski, møterom 2.etg

 
Velkommen - det serveres kaffe, te + noe attåt:)
 
Sakliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen og sakliste.

4. Behandle idrettslagets årsmelding

• Se eget dokument (vedlegg).

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

• Se eget dokument (vedlegg).

6. Behandle innkomne forslag og saker.

 

·         Ønske om buldrekonkurranse og klatretrening for barn

·         Arrangering av familietur 

·         Årsmøte bør legges til f.eks 1-2 uker før vinterferien, ikke like etter (pga revisjon av regnskap midt i vinterferien).

·         Det settes opp et kurs for Klatreinstruktør Sport (Ute) slik at Ski KK kan arrangere uteklatring etter NKF og NF standard.

 

7. Fastsette medlemskontingent.

• Forslag: De gjeldene kontingentsatsene beholdes.

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2015.

• Se eget dokument (vedlegg).

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

       Ingen forslag fremmet.

10. Valg:• Styret

Valgkomiteens innstilling:

Leder: David Pattenden (2 år)
Nestleder: Rune Sørås (2 år)
Styremedlem: Marius Berg Bostadløkken (1 år)

Styremedlem: Viljar Grutle (1 år)
Styremedlem: Merete Wiken Dees (1 år)
Styremedlem: Stian Mydland ( 2 år) 
Styremedlem:  Janne Olise Raanes ( 2 år)
Vara: Carl Einar Amundsen (1 år):

 

Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

• 2 revisorer

• Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

 

Sakspapirer finnes på www.skiklatreklubb.no, VIKTIG INFO!

 

Mvh

Styret i Skikk