Arbeider pågår i fbm klatreveggene

I forbindelse med sikring av klatreveggene vil f.o.m. i dag 15.05.2017 foretas tømrerarbeider. Arbeidene som skal utføres er innkledning av stålsøyler på begge sider av den høye veggen, samt innkledning av toppen av den hvite buldreveggen.

Vi regner med arbeidene ikke skaper store ulemper i fbm bruk av klatreveggene på kveldstid.