Siste klatring før jul er torsdag 13.12, og første klatring etter nyttår er onsdag 09.01.

Dersom du har tegnet aktivt medlemsskap, har eget utstyr og brattkort er det likevel mulig å benytte klatreveggen i Alliansehallens åpningstider.