Klatreanlegget i Alliansehallen

Klatreanlegget er levert av Top30 og er oppført i Ski Alliansehall (Idrettsveien 35 i Ski). Klatreanlegget består av en klatrevegg og 2 buldrevegger. Klatreveggen har en kapasitet til 8-10 taulag. Det ligger matter foran klatreveggen og tjukkaser under buldreveggene. Matter og tjukkaser kan flippes opp for oppbevaring og for å «stenge/lukke» anlegget.

Klatrevegg Alliansehallen. Foto.

Klatreanlegget er i hovedsak oppbygget av «TOP Panel» (1,5m X 1,5m X 20mm kryssfiner forsterket med glassfiber og ca 25 fester for klatretak pr plate) og en seksjon i «3D Real Rock» (unikt designet polyester/glassfiber panel med 10-15 fester for klatretak pr kvadratmeter). Buldreveggen til venstre er helt vertikal. Buldreveggen til høyre har overheng i 2 forskjellige vinkler og har en bredde på ca 4,5m.

Buldrevegg Alliansehallen. Foto.