Vi må inntil videre fortsatt holde stengt for klatring i Alliansehallen. Dette er ihht til råd og anbefalinger fra myndighetene. Vi kommer tilbake med informasjon om når vi kan åpne igjen så snart vi vet. Vi ser alle frem til at vi kan åpne for vanlig aktivitet igjen.

Styret i Ski klatreklubb

Photo by Luke Helgeson on Unsplash