Klatreanlegget i Alliansehallen

Klatreanlegget - Ski Klatreklubb

Klatreanlegget er levert av Top30 og Climbing Planet og er oppført i Ski Alliansehall (Idrettsveien 35 i Ski). Klatreanlegget består av to klatrevegger og 2 buldrevegger. Klatreveggen har en kapasitet til 18-20 taulag, ink. 4 autobelay. Det ligger en kombinasjon av dempegulv og matter foran klatreveggen og tjukkaser under buldreveggene. Matter og tjukkaser kan flippes opp for oppbevaring og for å «stenge/lukke» anlegget.