MEDLEMSKAP

Ski Klatreklubb bruker et selvbetjent medlemsregistreringssystem som heter MinIdrett (utviklet av Norges Idrettsforbund – en felles portal for alle klubber i forbundet).

MinIdrett fungerer slik at man har et eget brukernavn og passord som man logger seg inn med. Der kan du få oversikt over og administrere dine egne medlemskap, ikke bare i Ski Klatreklubb, men også i eventuelle andre idrettsforeninger.

Betaling av medlemskontingent og kurs gjøres gjennom betalingsløsningen i MinIdrett og varsel om dette kommer bare på epost. Vi har importert alle medlemmer i Ski Klatreklubb over i MinIdrett, men om du er ny så må logge inn som ny bruker første gang.

Se brukerveiledning nedenfor om hvordan du går fram:
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker

Står du fast så finner du mer hjelp her:
https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Eller kontakt oss for hjelp. 

PRISER OG MEDLEMSKAP I SKI KLATREKLUBB

Vedtatt på årsmøtet 2020

AKTIVT MEDLEMSKAP
– et tilbud til deg som vil klatre mye

AKTIVT medlemskap er et tilleggstilbud til ditt medlemskap i Ski Klatreklubb som gir deg muligheten å klatre ut over klubbens faste klatrekvelder. Passer for deg som vil klatre mye. Hvis klatreveggen i Ski Alliansehall ikke er i bruk i forbindelse med kurs eller utleie, så er det bare å ta i bruk anlegget. AKTIVT medlemskap kan benyttes på dagtid og kveldstid, på hverdager og helgedager når Alliansehallen er åpen og ledig.

 • Tilbudet gjelder for medlemmer med Brattkort.
 • En person over 18 år må være tilstede, men ellers gjelder samme aldersgrense som ved brattkort (13 år).
 • Du må ha med eget utstyr da klubbens utstyr er innelåst og kun benyttes på klubbkvelder.

Som AKTIVT medlem er det viktig å være bevisst sitt ansvar og hvilke regler som gjelder for aktiv klatring, dvs. klatring utover klubbens faste treningstider. Styrene i Ski IL Allianse og Ski Klatreklubb ønsker at klatreanlegget skal benyttes så mye som mulig, men at det da må skje under ordnede former. Ski IL Allianse ønsker ikke at klatreanlegget skal brukes av hvem som helst når som helst. Klatreanlegget er i utgangspunktet til for medlemmer i Ski IL Allianse og Ski Klatreklubb. Derfor trenger vi et regelverk for hvordan AKTIVT medlemskap skal praktiseres, hvilket også er nedskrevet i den leieavtale som Ski Klatreklubb har med Ski IL Allianse.

Regler for AKTIVT medlemskap:

 • AKTIVT medlemskap gjelder kun for medlemmer som har Brattkort (dvs. må ha fylt 13 år)
 • Det skal alltid være minimum ett medlem over 18 år som er til stede. AKTIVT medlem over 18 år kan ta med medlemmer som er under 18 år til AKTIV klatring.
 • Brattkort skal framvises til tilsynsvakt før klatring.
 • AKTIVT medlem må betale for AKTIVT medlemskap etter gjeldende prisliste.
 • AKTIVT medlem kan ta med maks én (1) person som ikke er medlem eller ett (1) medlem over 18 år som ikke har AKTIVT medlemskap på AKTIV klatring. Ikke-medlem må betale drop-in pris iht til gjeldende prisliste og det betales kontant direkte til vaktmester/tilsynsvakt.

AKTIV klatring innebærer at Ski Alliansehall kan benyttes til klatring på egenhånd – under forutsetning av at:  

 • Alliansehallen er åpen og ikke utleid til andre.
 • AKTIVT medlem melder seg hos vaktmester/tilsynsvakt og kan klatre så lenge klatreanlegget er tilgjengelig. Det er ikke krav om forhåndsvarsling.
 • Klatreanlegget stenges og ryddes etter at treningen er over.
 • Eget klatreutstyr skal brukes.
 • Kun klatreanlegget skal benyttes når en oppholder seg i Alliansehallen.
 • All klatring foregår på eget ansvar.