Til alle medlemmer
Det innkalles med dette til årsmøte i Ski Klatreklubb

Dato: onsdag 13, februar kl 18-20

Sted: Møtet avholdes i Alliansehallen i Ski, møterom 2.etg.

Frist for å melde inn saker
Dersom du har saker som du ønsker årsmøtet skal behandle, gi beskjed om dette til styret innen 21. januar kl 17.00
Du kan gjøre dette ved å sende epost til: skiklatreklubb@hotmail.com

Endelig sakliste sendes ut 29. januar

Sakspapirer finner du her 🙂