Styret innkaller herved til årsmøte i Ski Klatreklubb.

Årsmøtet avholdes 10.04.2024 kl. 19:00 i Alliansehallen, Idrettsveien 35B, 1400 Ski.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.03.2024 til info@skiklatreklubb.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ski Klatreklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ski Klatreklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ski Klatreklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på info@skiklatreklubb.no .

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

styret