Valgkomitéen er nå i gang med å sette sammen et nytt styre for Ski klatreklubb. Forslag til nytt styre skal legges frem på årsmøtet i februar 2023 

SkiKK ønsker et engasjert styre som også er aktivt utenfor styremøtene. Valgkomitéen søker derfor kandidater som er motiverte til å bruke tid og energi på drift og videreutvikling av klatresporten i Follo. For å kunne stille til valg må man være registrert som medlem i Ski klatreklubb og være fylt 15 år i løpet av kalenderåret. 

SkiKK ønsker et styre med fordeling mtp kjønn, alder og bakgrunn som speiler medlemssammensetningen i klubben.  

Om du synes dette høres spennende ut, eller om du vet om noen som kan bidra, så hører vi gjerne fra deg. 

Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen i SkiKK per e-post:  

SkiKK-valgkomite@outlook.com innen mandag 05.desember 2022 

I forslaget ber vi om å få oppgi kandidatens navn, alder, telefonnummer og e-postadresse. 

Eventuelt så ta kontakt med leder i valgkomiteen Egil Arne Soldal, tlf 46841810