Ski klatreklubb avholder årsmøte den 16. februar kl. 18:00 i Dynamitveien 14C, 1400 Ski

Årsmøte i Ski klatreklubb blir gjennomført som kombinert fysisk og virtuelt møte. for virtuell deltagelse må det sendes epost til SkiKK på skiklatreklubb@hotmail.com med angivelse av epost for innkalling på Teams.
Dokumenter for årsmøtet blir lagt ut 2 uker før årsmøtet.

Dokumenter til årsmøte:

 7-Medlemskategorier.pdf

5 Ski klatreklubb, regnskap 2020 06.01.2021

8 Ski klatreklubb, budsjett 2021 21.01.2021

0 Årsmøte Ski klatreklubb (saksliste) 2021

4 Årsberetning Ski Klatreklubb 2020

5.1 Prosjektregnskap utvidelse klatrevegg 06.05.20


Innspill til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til SkiKK på skiklatreklubb@hotmail.com innen 31.01.2021

Du finner også detaljer på Facebook