Til alle medlemmer
Det innkalles med dette til årsmøte i Ski Klatreklubb

Dato 14/02-2018 kl 18-20.

Møtet avholdes i Alliansehallen i Ski, møterom 2.etg.

Dersom du har saker som du ønsker årsmøtet skal behandle, gi beskjed om dette til styret innen
Dato: 28/01-17.
Du kan gjøre dette ved å sende epost til: skiklatreklubb@hotmail.com

Sakspapirer kan lastes ned her:
Årsmøte Ski klatreklubb (saksliste) 2018.PDF
Ski klatreklubb, 2017 Regnskap.PDF
Ski klatreklubb, 2018 Budsjett.PDF

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lovnorm.

Med vennlig hilsen
Styret i Ski Klatreklubb