Valgkomitéen er nå i gang med å sette sammen et nytt styre for Ski klatreklubb. Forslag til nytt styre skal legges frem på årsmøtet i februar 2022

SkiKK ønsker et engasjert styre som også er aktivt utenfor styremøtene. Valgkomitéen søker derfor kandidater som er motiverte til å bruke tid og energi på drift og videreutvikling av klatresporten i Follo. For å kunne stille til valg må man være registrert som medlem i Ski klatreklubb.

Om du synes dette høres spennende ut, eller om du vet om noen som kan bidra, så hører vi gjerne fra deg.

Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitéen i SkiKK per e-post: 

SkiKK-valgkomite@outlook.com innen søndag 05.desember 2021.

I forslaget ber vi om å få oppgi kandidatens navn, alder, telefonnummer og e-postadresse.

Eventuelt så ta kontakt med leder i valgkomiteen Egil Arne Soldal, tlf 46841810