Til alle medlemmer
Det innkalles med dette til årsmøte i Ski Klatreklubb
Dato: tirsdag 25/02-2020 kl 18-20.
Møtet avholdes i Alliansehallen i Ski, møterom 2.etg.

Her er saksliste for nedlasting som PDF og Word:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lovnorm.

Med vennlig hilsen
Styret i Ski Klatreklubb