Det har kommet nye anbefalinger for klatreaktivitet inne og ute. Klubborganisert klatreaktivitet innendørs og utendørs kan nå starte opp igjen forutsatt at man følger anbefalingene.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet publiserte 11. mai en veileder hvor organisert idrettsaktivitet og lokale arrangementer kan starte opp innenfor gitte begrensninger.

Alle særforbund fikk deretter i oppgave å oppdatere sine idrettsspesifikke anbefalinger med frist 13. mai.

Det er viktig å presisere at Klatreforbundets anbefalinger er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Vi holder tett kontakt med Norges Idrettsforbund og gjennom dem helsemyndighetene, og vil fortløpende vurdere behov for oppdateringer i anbefalingene hvis det skjer endringer.

Her finner dere linken til de nye anbefalingene: https://klatring.no/anbefalinger-for-klatreaktivitet-covid-19-oppdatert-13-mai-2020

Foto av Jonathan Ouimet on Unsplash